Yhdistys

Historiaa

Kanta-Hämeen Maanpuolustusyhdistyksessä on runsaat 170 jäsentä. Yhdistys perustettiin vuonna 1999, jolloin silloinen Hämeen läänin Maanpuolustusyhdistys jakautui käytännön syistä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan alueellisiksi yhdistyksiksi.

Vuonna 2012 alueellinen maanpuolustusyhdistystoiminta täytti 45 vuotta. Hämeen läänin Maanpuolustusyhdistys perustettiin vuonna 1967.

Säännöt

KANTA-HÄMEEN MAANPUOLUSTUSYHDISTYS RY

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 §                       Nimi  ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Maanpuolustusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 §                       Tarkoitus  ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kokonaismaanpuolustuksen tietoisuuden syventäminen, kehittäminen sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja edistäminen eri alojen maanpuolustustoimenpiteitä edustavien jäsenten kesken ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä esitelmä- ja alustustilaisuuksia, kursseja ja retkiä. Yhdistyksen toimialue on Hämeen maakunnan alue.

3 §                       Jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen maanpuolustuksen alueellisen tai valtakunnallisen kurssin suorittanut sekä alueellisen kurssin johdossa toiminut Suomen kansalainen.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun. Kunniajäseneksi valittu on kuitenkin vapautettu jäsenmaksusta.

Ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi toiminut yhdistyksen jäsen tai muu henkilö voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

4 §                       Päätöksen  teko

Yhdistyksen kokoukset:

Syyskokous pidetään syys-marraskuussa. Tällöin käsitellään seuraavat asiat:

 • - valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • - valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 • - valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
 • - valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 • - vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma
 • - päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta
 • - käsitellään hallituksen laatima ehdotus talousarvioksi tulevalle vuodelle
 • - käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kymmenen päivää ennen syyskokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat

Kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa. Tällöin käsitellään seuraavat asiat:

 • - valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • - esitetään yhdistyksen tilit ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • - luetaan toiminnantarkastajan kertomus edellisen tilikauden tilien ja hallinnon tarkastuksesta
 • - vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös
 • - päätetään hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten yhdistyslaissa sanotaan.

5 §                       Yhdistyksen  hallinto

Hallitus: yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus saa valita keskuudestaan valiokuntia. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 §                       Yhdistyksen nimen kirjoittajat

Hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin. Lisäksi yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen jäsen yhdessä sihteerin kanssa.

7 §                       Yhdistyksen  toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

8 §                       Kokouskutsut

Kokoukset kutsutaan koolle henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 §                       Purkautuminen

Hallituksen on huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoimista ellei tehtävään ole valittu selvitysmiestä. Velkojen maksamisen jälkeen yhdistyksen jäljelle jääneet varat on luovutettava  Maanpuolustus -kurssiyhdistys ry:lle käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaan tai siihen läheisesti liittyvän toiminnan tukemiseen.

 

Lähteenä Patentti- ja rekisterihallituksen  päätös rekisterinumero 177116 (20.8.1999) yhdistysrekisteriin merkitsemisestä.