HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2023

TOIMINTASUUNNITELMAKSI

 (hallituksen esitys yhdistyksen syyskokouksessa)

1.  Kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa.  Paikka ja ajankohta päätetään myöhemmin.

2.  Kevätretki

Kevätretki mahdollisesti Hennalaan, PVTUTKL:een Siivikkalassa tai STUK:een. 

3.  Syysretki

Syysretki tehdään mahdollisesti Patrialle Hämeenlinnaan.

4.  Syyskokous

Syyskokous järjestetään viimeistään marraskuun aikana, toivomuksia odotetaan jäsenkunnalta.

5.  Esitelmätilaisuuksia

Osallistutaan yhteisiin Teams-seminaareihin Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen yhdistysten kanssa. Yhdistyksen omia esitelmätilaisuuksia järjestetään ajankohtaisista aiheista.  Esitelmätilaisuudet pyritään järjestämään avoimina tilaisuuksina kaikille maanpuolustusasioista kiinnostuneille. 

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin pyritään saamaan kiinnostava esitelmä tai vierailukohde.

6.  Jäsenlehti

Maanpuolustuskurssiyhdistyksen julkaisema jäsenlehti

MAANPUOLUSTUS” tilataan jokaiselle jäsenmaksunsa

suorittaneelle yhdistyksen jäsenelle. Lehti ilmestyy neljä

kertaa vuonna 2023. 

7.  Jäsenhankinta 

Jatketaan hyväksi havaittua yhdistyksen toiminnan

esittelyä alueellisilla maanpuolustuskursseilla uusien

jäsenten saamiseksi yhdistykseen. 

8.  Tiedotus 

Yhdistys ylläpitää kotisivuja osoitteessa:  

http://www.khmpy.net/  ja informoi jäsenkuntaansa

jäsenkirjeillä.  Tiedotuksen osalta jatketaan siirtymistä

sähköisiin jäsenkirjeisiin. Sen edellytyksenä on kattava jäsenten sähköpostiosoiterekisteri. 

9.  Talous 

Yhdistyksen talous pidetään vakaalla pohjalla. 

10.  Jäsenmerkki                                                                                                                   

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu kantamaan

jäsenmerkkiä. 

Jäsenmerkkejä voi tilata sihteeriltä hintaan 15,00 €.